Førsteutkast til program 2013 lagt frem

Valg 2013: – Vi legger frem et førsteutkast som plasserer Venstre solid som et nyskapende, liberalt og grønt parti, med det mest framtidsorienterte programmet på skole- og kunnskapspolitikk, på klima og miljø, på næringsliv og på velferd, sier komitéleder Guri Melby.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Venstres programarbeid

Foto: Venstre

Venstre la i dag fram sitt utkast til stortingsvlgprogram for perioden 2013 – 2017. Utkastet sendes nå til behandling i partiet og frist for å komme med endringsforslag til dette utkastet er satt til 1. november 2012. Programkomiteen legger fram sitt 2. utkast 10. desember 2012, basert på utkastet og endringsforslagene som kommer inn i denne høringsrunden. Endelig program skal vedtas på Venstre landsmøte i april 2013.

Last ned :
Frihet. Fremtid. Fellesskap. Et liberalt program som setter folk først. Programkomiteens førsteutkast til Stortingsprogram for 2013-2017.

I programmet videreføres Venstres fire profilområder: Skole, miljø, småbedrifter og velferd. Komiteen legger opp til store satsinger:

Ta steget over i kunnskapsøkonomien.
Et lærerløft for etterutdanning, kvalitet og kompetanse i skolen.
En forskningssatsing som plasserer Norge blant Europas beste.

Gjennomføre en miljø- og energireform som innfrir klimamålene.

Omlegging til fornybar energibruk og satsing på fornybar energinæring.
Storstilt utbygging av kollektiv, Intercity og samferdsel.

Skape grobunn for vekst og velferd.
Legge til rette for flere gründere og nye bedrifter.
Bedre forhold for norske, private eiere.

Sette folk først i velferdsstaten.
Redusere fattigdom blant barn.
En ny boligpolitikk.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**