Møteplan Horten Venstre høsten 2012

Her finner du møteplan for Horten Venstre 2.halvår. Vi holder temamøter for medlemmer og nysgjerrige hver måned. Temaer blir annonsert.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


_______________________________________________________________________________________________
Møteplan 2. halvår 2012

Vi holder de fleste av våre møter i verkstedet på Kjær gård, Raveien 361 – innkjøring fra rundkjøringen i Kjærkrysset.

Følg med på våre nettsider og på facebookside for mer informasjon om agendaer og temaer utover høsten.

Velkommen!

utsikt
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**