Flere nye arbeidsplasser i Østfold

– Det er store muligheter for å etablere flere nye arbeidsplasser i Østfold, om vi som politikere legger bedre til rette for det, skriver Per Magnus Finnanger Sandsmark i dette leserbrevet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Per Magnus Finnanger Sandsmark

Foto: Helge Eek

Det er store muligheter for å etablere flere nye arbeidsplasser i Østfold, om vi som politikere legger bedre til rette for det. I Venstres utkast til stortingsvalgprogram går vi inn for flere nye grep som vil kunne gi vekst og nye arbeidsplasser i hele fylket vårt.

Gjennom gode generelle rammevilkår for ele næringslivet og et målrettet innsats for utvikling av flere kunnskaps- og opplevelsesbedrifter vil Venstre stå i bresjen for denne veksten. Dette får vi til gjennom å prioritere utdanning, forskning og nyskaping, sikre økt tilgang på risikokapital og sørge for bedre sosiale rettigheter for de som vil skape en arbeidsplass for seg selv og flere.

Etter at Venstre for to år siden besøkte 1 000 bedrifter på 100 dager i vår næringskampanje ble vi oppmerksomme på hvor mye tid bedriftene bruker på å rapportere statistikk til det offentlige. Halden Venstre har allerede i førsteutkastet fått gjennomslag for å samle all statistikkinnrapportering på et sted, slik at det kan gjøres en gang, og bespare bedriftene for tid.

Når Venstre ønsker å dreie skatte- og avgiftstrykket fra skatt på arbeid til avgifter på miljøfiendtlig atferd så legger vi også til rette for nyskaping og nye arbeidsplasser. Det skal alltid lønne seg å arbeide.

I Venstres programutkast går vi inn for næingsfradrag for selvstendig næringsdrivende på lik linje som oss lønnsmottakere får i minstefradrag. Vi vil også gi selvstendig næringsdrivende lik rett til skattefradrag for innbetaling til egen tjenestepensjon som oss andre, og gjøre det lettere for enkeltpersonforetak å utvide virksomheten til to ansatte.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**