– Religionsnøytral betyr ikke religionsfiendtlig

– At staten er religionsnøytral betyr ikke at den er religionsfiendtlig, sa Guri Melby i Dagsnytt Atten i kveld. – Det er faktisk motsatt. Venstre er opptatt av å stadfeste både trosfriheten og ytringsfriheten som sentrale liberale verdier.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Guri Melby under lansering av programkomiteens første utkast 4. september 2012.

Foto: Anne Solsvik

– I et flerkulturelt samfunn må vi ha en religionsnøytral stat, men det betyr ikke at staten skal være religionsfiendtlig, sa Guri Melby, leder i Venstres programkomité, i en debatt med KrFs Hans Olav Syversen på Dagsnytt Atten i kveld. – Jeg oppfatter at KrF ofte setter likhetstegn mellom disse to, mens jeg mener det er motsatt. Vi er opptatt av å stadfeste både trosfriheten og ytringsfriheten som sentrale liberale verdier. Spesielt er det viktig at skoler og barnehager er felles for alle.

Se debatten her.

I tillegg til religionsnøytrale formålsparagrafer og fullt skille mellom stat og kirke, inneholder programmet et forslag om å tillate eggdonasjon, noe Venstre tok til orde for allerede i 2005, og en dissens om ubetalt surrogati.

– Min prinsipielle holdning er at dette er etiske valg som er så viktige at vi må overlate mest mulig til den enkelte. Og det innebærer nok at vi trenger et ganske liberalt lovverk, sa Melby. – Men jeg er ikke så overrasket over at KrF og Venstre er uenig i disse spørsmålene, for det har vi vært lenge.

De borgerlige partiene kjennetegnes ofte av en sterk tro på sivilsamfunnet, mente Melby. – Derfor er jeg overrasket over at KrF er så opptatt av det er staten som må beskytte disse verdiene, sa hun.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**