Venstre vil ha gang/sykkelvei i Elleveien nå!

Venstres Nicolay Corneliussen fikk mandag bred politisk støtte for at prosjekter i Elleveien må reguleres for å sikre gang- og sykkelvei. Nå mener han tiden er overmoden for å ta tak i sikkerheten for gående og syklende på hele denne smale, men trafikkerte veien.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

 Elleveien er adkomst til en rekke boliger, badestrender, hotell (nå stengt), renseanlegg og en av kommunens største barnehager. Under 400 meter av den 2 km lange veien har gang- og sykkelvei.

Elleveien er adkomst til en rekke boliger, badestrender, hotell (nå stengt), renseanlegg og en av kommunens største barnehager. Under 400 meter av den 2 km lange veien har gang- og sykkelvei.

I utvalget for Miljø, Plan og Byggesak 3.9.2012 fremmet Rådmannen forslag om at en stor utbyggingssak i Elleveien 23 skulle få dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelser om krav til reguleringsplan. Etter forslag fra Venstre gikk utvalget enstemmig inn for at dispensasjon ikke skal gis og at Rådmannen skal se på muligheten for å etablere gang- og sykkelvei samt ta initiativ ovenfor tiltakshaver for å sikre grunn til dette.

I dag er det kun gang- og sykkelvei på en kort strekning langs Løkkedalsjordet, men det må nå startes opp planlegging for å etablere gang- og sykkelvei også videre fra Løkkedalsveien og sørover.

-Store deler av Sogstiområdet og Torkildsbyen er uregulert, og slik uregulert utvikling fører over tid til dårlig infrastruktur og dårlige løsninger for både harde og myke trafikanter, sier Corneliussen.

Frogn Venstre ønsker å legge til rette for at tomte- og boligeiere skal kunne utvikle sin eiendom dersom de ønsker det, og mener det er potensiale for fortetting i området. Dette må imidlertid skje gjennom reguleringsplaner som tar flere hensyn.

-I Elleveien har trafikksituasjonen vært problematisk i mange år for både myke og harde trafikanter, sier Corneliussen, og med vedtaket i møtet den 3. september har vi nå tatt et lite, men viktig skritt i riktig retning for å bedre forholdene.

Les Corneliussens innlegg i Amta 7.9.2012 her…

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**