Venstre støtter familiene på Brekken

Foreldre på Brekken nord for Mosjøen vurderer å flytte fra kommunen dersom ikke barna deres får gå på den nærmeste skolen. — Det er trist at kommunen ikke ser verdien av bosetning i bygdene sier Magnar Baisgård, en av foreldrene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Uholdbar skolesituasjon

Foto: Helgeland Arbeiderblad

Familiene frykter at skolehverdagen blir slitsom og utmattende for barna.
— Vi vil ikke sende barna av gårde med bussen i 50 minutter hver vei, fastslår de.
Brekken-beboerne forteller at to familier i nabolaget allerede har flyttet på grunn av den uholdbare skolesituasjonen. Den ene familien opplevde at ungen deres sovnet på bussen. De ble oppringt med beskjed om at barnet deres var i byen. Nå setter beboerne sin lit til Fylkesmannen i Nordland skriver Helgeland Arbeiderblad i torsdagsutgaven 6.9.2012.

Tom Arne Kvitnes

Foto: Pål Urvik

Tom Kvitnes, nestleder i Vefsn Venstre deltok på møtet tirsdag der anken ble behandlet. Han sier på generelt grunnlag at hensynet til barna må veie tungt. — Som en ja-kommune må vi legge til rette og sørge for gode tjenestetilbud. Jeg frykter ikke et ras av søknader om skoleskifte selv om kommunen sier ja til familiene på Brekken. Og selv om det skulle komme flere søknader må hensynet til barna alltid veie tyngst, sier Kvitnes. Han synes det er svært beklagelig dersom familiene ser seg nødt til å flytte.

— Dette er ikke noen god sak for kommunen. Vi må ta vare på innflytterne. De er en viktig ressurs
for kommunen, sier Tom Kvitnes. I klagenemnda — som er identisk med formannskapet — stemte
Venstre, Høyre og FrP for å godta skoleskifte, men ble nedstemt av flertallet bestående av Ap, Sp og Rødt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**