Framtidens Stavanger

Energivennlig oppvarming var hovedtema i innlegget til Venstres Sofie Braut Bache i debatten om framtidens byer i mandagens bystyremøte.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Sofie Braut Bache, Stavanger

Foto: Mari Halvorsen

Les hele innlegget til Sofie Braut Bache (V):

Ordfører.

Denne saken heter: HANDLINGSPROGRAM 2012-14, FRAMTIDENS BYER, men egentlig kunne saken og fått navnet framtidens Stavanger. For framtidens byer er nettopp et prosjekt der en ser på utviklingen av byen, i dette tilfellet kordan Stavanger skal utvikle seg i fremtiden for å nå miljøkravene satt i ordføreravtalen og de offensive klimamålene vi har vedtatt i bystyret.
Fremtidens Stavanger skal og må bygges og planlegges etter miljøvennlige løsninger. Målet vårt er at utslippene skal kuttes slik at en kommer til utslipp som tilsvarer 20% av det en slapp ut i 1990 innen 2020. Me vet samtidig at utslippene ikkje har gått ned. Derfor er det viktig at me bite i det sure eplet og tar, som me seie på skolen, ett skippertak. Et miljømessig skippertak som heile kommunen må ta og som me alle er forplikta te å delta i.

Landstrøm er elektrisk kraft fra strømanlegg på land til det elektriske anlegget i skip eller mindre båter som ligger fortøyd ved kai. Dette gjør at området rundt havnen slipper luftforurensninger og støy fordi båtene dermed ikke behøver å la dieselaggregatene gå og dure; i tillegg reduseres utslippene av klimagasser.

I Bergen, hvor luftforurensningene ofte har oversteget faregrensene, er det beregnet at cruiseskipenes dieselaggregater ikke sjelden slipper ut 3000 liter drivstoff pr. time i sesongen. Det tilsvarer ca. 125 busser i Bergen sentrum. En utredning viser at NOx-utslippene kan kuttes 97 % med landstrøm. Dette vil og gjelde supplybåter i opplag i vågen om vinteren.

Oljefyring både i det private og i det offentlige fører til store klimagassutslipp i dag. En oljekamin slipper i snitt ut nærmere tre tonn CO2 i løpet av høsten og vinteren. Mens et sentralvarmeanlegg med oljefyr regner man med at slipper ut over seks tonn CO2 i året.
Det finnes i dag store utslipp av svevestøv fra gamle og udaterte vedovner som kunne vært fem-seks ganger mindre med en nyere teknologi. Jeg mener at det kan gjøres følgende grep i Stavanger, de må dessverre ses i budsjett sammenheng:
•Sette fart på sak og utredning av landstrøm, via samarbeid mellom Stavanger Kommune, fylkeskommunen, Havnevesenet og Lyse.
•Innføre gunstige støtteordninger for utbytting av oljefyr til ved/pellets eller varmepumpe. Dette bør gjelde hele byen og innarbeides i kommunens klimaplan.
•Utfase alle gamle vedovner i området innenfor 1,5 km radius fra Kannik. Dette kan gjøres med en vrakpant ordning eller en annen form for insitament. Området vil da innbefatte store deler av Våland, mesteparten av Storhaug og Eiganes mellom Kampen skole/Duesvei og Kjellandsmyra.

Ordfører. For oss i venstre e det viktig, at me som by tørr å ta de nødvendige grepene, at me som folkevalgte ikkje bare vedtar tomme målsetninger om 20% reduksjon men faktisk tør å komma med tiltak for å nå nevnte mål. Det kan innebæra upopulære valg, men det får ikkje hjelpa. Uten politisk vilje og handlingsmot er ikkje dette handlingsprogrammet og prosjektet någe annet enn en innholdsløs papirbodda.
•Vi må planlegge alle utbygginger av boliger og næringsarealer etter strenge energikrav.
•Vi må jobbe for og vedta tidenes kollektivsatsing i regionen og byen.
•Vi må gjøre miljøvennlige og fremtidsretta løsninger til det naturlige og sjølsagte valget.
•Vi må starte tidenes sykkelsatsing i regionen.
•Me må setta strenge enøk krav til kommunens bygningsmasse.

Ordfører, det finnes mange ting me kan gjør, utfordringen vår som bystyre er å tørra å ta de tøffe, klare og modige valgene.

Takk.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**