Kommentar: Venstre har hjerte for sentrum

— Venstre er bymiljøpartiet. Vi står opp for kulturminnevernet og er på vakt mot prosjekter som skader middelalderbyen Stavanger og trehusbyens gode boligområder, skriver Venstres Per A. Thorbjørnsen i denne ukas kommentar i RA.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

 Venstre vil avvente bygging av ny etasje for Skagenfondene fram til ny reguleringsplan for sentrumshalvøya er behandlet.

Venstre vil avvente bygging av ny etasje for Skagenfondene fram til ny reguleringsplan for sentrumshalvøya er behandlet.
Foto: Arkaden Torgterrassen

 Gruppeleder for Stavanger Venstre, Per A. Thorbjørnsen

Gruppeleder for Stavanger Venstre, Per A. Thorbjørnsen
Foto: Stavanger Venstre

Vi er stolte av sentrum. Stavanger har maktet å ta vare på sentrums intimitet og sentrums historie, ja byens identitet. Det yrende folkelivet en lørdag formiddag viser at vi elsker sentrum. Det unike er at det sosiale spiller så stor rolle.

Det hyggelige møtet med noen du ikke har sett på en stund, er like viktig som å huske å kjøpe en ny hvit skjorte hos Roan. Vi som bor i Stavanger trives i sentrum, og besøkende fra inn- og utland vet å sette pris på Stavangers sentrum. Det skal mye til for ikke å treffe på noen du kjenner. Sentrum er handel, men sentrum er vel så mye en møteplass.

Derfor er sentrum så viktig. Vi skal være svært var for endringer som bryter gjeldende reguleringsplaner. Det klassiske sentrum av Stavanger er en del av «Middelalderbyen Stavanger». Vi har gateløp, vi har bygninger og vi har kulturminner fra den tid. I kommuneplanen er sentrum et prioritert innsatsområde. Spesialområdet bevaring og vern går igjen i kommunedelplan og reguleringsplaner. Vedtatt av bystyret.

Nå er det aktuelt å bygge på Torgterrassen i høyden. Skagenfondene har søkt. Rådmannen innstilte på et nei i førstegangsbehandling i forrige periode, men et flertall av H, Ap og Frp ville det annerledes. V, KrF og SV fulgte innstillingen. I sist møte i kommunalstyret for byutvikling kom saken opp til andregangs behandling. Rådmannen innstiller på et nytt nei. Men et flertall av H, Ap og Frp vil på nytt det annerledes. De ga sin tilslutning. Venstre stemte imot.

Det er tre forhold som er avgjørende. Skagenfondene er i vekst og har hatt en eventyrlig utvikling. Det er viktig å ha en finans- og kompetansebedrift som Skagenfondene i Stavanger og i sentrumsområdet. Virksomheten tar også samfunnsansvar ved at overskudd blir gitt til viktige tiltak i regionen. De vokser og trenger mer areal. De ønsker forståelig nok å gå i høyden på deres nåværende lokaler i Torgterrassen. Jeg håper de fortsatt vokser og ytterligere forsterker seg, men vi kan ikke legge på en etasje hver gang de har behov for utvidelse. Ønsket om å utvide Torgterrassen går inn i den klassiske problemstillingen knyttet til sentrum som også framkommer i saksdokumentene: «Å tilføre noen nytt krever en avveining og en vurdering basert på hensynet til historien og ønsket om å tenke helt nytt.»

Snart skal det startes opp en ny reguleringsplan for sentrumshalvøya. Ideen er å ivareta særpreg og karakter og tilrettelegge for utvikling av et attraktivt byområde med ulike funksjoner og kvaliteter. Vi burde i det minste gitt oss tid til å vente på den planen før vi begynte å klattregulere på vitale områder som det å bygge i høyden. Hvis et flertall ønsker å bygge høyere her, bør det hvile i gjeldende reguleringsplaner og ikke gi tillatelse som et unntak. En rekke aktører har vært imot klattreguleringen. Riksantikvaren, fylkesrådmannen, Stavanger biskop, Stavanger kirkelige fellesråd, Stavanger fortidsminneforening, eldrerådet og byantikvaren protestert sterkt mot forslaget. Storhaug Bydelsutvalg påpeker at siktaksen Valbergtårnet og Domkirken må ivaretas. De ønsker nå at saken utsettes til reguleringsplanen for sentrumshalvøya er ferdig.

Vi snakker om et sårbart område. Stavanger Domkirke er fredet av lov om kulturminner, også Kongsgård er vernet og fredet bebyggelse. Siktlinjen Valbergtårnet og Domkirken er også fortidsminneforeningen opptatt av. Det hviler et krav på oss å ta vare på historien, på vår identitet som by. En etasje her og en etasje der trenger ikke bety at dette bildet forstyrres. Men sier vi ja til flere etasjer på Torgterrassen nå, gir vi blankofullmakt til at de fleste som ønsker en utvidelse på sine sentrumsbygninger må få det. Ellers er det usaklig forskjellsbehandling. Vi må i det minste ha tålmodighet til å vente på sentrumsplanen! Og Skagenfondene? Se til Nye Østre bydel, sier jeg. Vi trenger nye bygninger og ny virksomhet på flotte områder som nettopp er regulert.

Men sentrum er mer enn sentrumshalvøya. Nå er det lansert et 25 etasjers boligkompleks på Løkkeveien. Vi må vokte oss for utviklingen av byen, spesielt når byen vokser og veksten er formidabel. Vi må ikke forhaste oss. Det er nå vi kan tillate oss å tenke oss om, se på alternativer og spørre oss hva vi vil med byen. Høyst sannsynlig kommer det nye Tinghuset på Jernbanetomten. Det kommer flere etasjer på Rica hotell i Kannik, og det er forslag om ytterligere hotell og som sagt en tilnærmelsesvis skyskraper i dette området. Dette byområdet trenger fortetning, vi tåler nye uttrykk. Men det skal ikke skje på utbyggernes premisser eller bryte radikalt med et områdets særegent eller arkitektur. Jeg tok litt hardt i da jeg som rimelig ung bystyrerepresentant var med å behandle reguleringsplanen for St. Olavsblokkene. I RA lød det fra V og SV: « Arkitektonisk makkverk på utbyggernes premisser». Noe sterkt, men intensjonen har fortsatt sin gyldighet. Vi skal ikke være prisgitt utbyggernes ønsker om utviklingen av bestemt område. Vi som politikere har et helhetlig ansvar som heter: Hvordan skal byen utvikle seg? Det anliggende skal hvile i kommuneplaner, i reguleringsplaner, i kulturminneplaner.

Til slutt noen ord om Nytorget. Det er all grunn til å tenke fornying og rehabilitering av dette spektakulære torget. Her kan bevaring av trehusbebyggelse, jugendmuren og trærne gå hånd i hånd med ny utvikling. Og vi bør ta området Pedersgata med. Det ligger noe uforløst i utviklingen av Nytorget. Vi trenger at det Nye Stavanger Øst henger bedre sammen med dagens sentrum. Her ligger morgendagens byutviklingsprosjekt!

Venstre er bymiljøpartiet. Vi står opp for kulturminnevernet og er på vakt mot prosjekter som skader middelalderbyen Stavanger og trehusbyens gode boligområder. Den sentrumsnære trehusbebyggelsen, Domkirken, Kongsgård og andre deler av middelalderbyen Stavanger og Byparken er verdier vi skal ta vare på. Nytenkningen skal skje. Utviklingen kommer. Men vi skal styre den på disse verdiene. Det handler om byens identitet. Det handler om å ha hjerte for byen. Intet mindre.

Les kommentaren hos RA

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**