Vil ha fullskala vindmøllepark til havs utenfor Haram og Sandøy

Haram Venstres Christian Holstad Lilleng ønsker et fullskala pilotprosjekt for havvind utenfor Haram og Sandøy
— Sunnmørskysten vil være et meget godt alternativ for et slikt pilotprosjekt, fastslår Lilleng

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

 Haram Venstre vil ha fullskala pilotprosjekt med vindmøller til havs utenfor Haram og Sandøy.

Haram Venstre vil ha fullskala pilotprosjekt med vindmøller til havs utenfor Haram og Sandøy.
Foto: Microsoft

Det er i sitt førsteutkast til Stortingsvalgprogram at Venstre sentralt fremmer sitt ønske om et fullskala pilotprosjekt for havvind. Nyinnflyttede Christian Holstad Lilleng mener områdene utenfor Haram og Sandøy er en ypperlig plassering av et slikt pilotprosjekt.
– Venstre ønsker å utvikle Norge til å bli et grønt batteri ikke bare for oss selv, men også for resten av Europa. Norge har store muligheter til å lykkes med dette dersom vi lager rammevilkår som gjør forskning og utvikling av fornybar kraftproduksjon ennå mer lønnsomt, mener Lilleng

Grønt batteri
Lilleng legger til at Norge må lage en strategi om hvordan Norge kan bli en svingprodusent (grønt batteri) av fornybar energi både til seg selv og til det øvrige Europa. — Vi må få på plass en samlet plan for havvind slik at vi vet hvilke utfordringer vi står ovenfor ulike steder i landet blant annet i forhold til fiskerinæring, fugleliv og det klassiske naturvernet. Ikke minst må staten bidra til at et fullskala pilotprosjekt for havvind blir realisert, forklarer Lilleng.

– Et viktig bidrag til en dreiing over til ennå mer satsning på fornybar energi blir å stimulere dagens næringsklynger rundt olje- og gassindustri til å flytte investeringer og kompetanse over til fornybar energi og annen fremtidsrettet næringsaktivitet, forklarer Lilleng videre.

Christian Holstad Lilleng

Christian Holstad Lilleng
Foto: Sissel K Haugen

Sunnmøre må være i forkant
Lilleng er opptatt av at Sunnmøre som distrikt må være i forkant av dette: – Her har vi muligheter til å få ennå et næringsben å stå på. Sunnmøre kan bli for havvind som Stavanger er for oljenæringen og vi ser hvor mye det har betydd for Rogalandsdistriktet. Det er allerede gitt konsesjon til et havvindprosjekt utenfor Sandøy, og et slikt pilotprosjekt for havvind der vil kunne produsere 50TWh, noe som dekker energibehov til 50.000 husstander. Det er store investeringer i et slikt prosjekt, men samtidig store muligheter for inntekter, mange arbeidsplasser og ikke minst teknologiutvikling som vil være meget gunstig for Sunnmøre som region i helhet, avslutter Haram Venstres Christian Holstad Lilleng

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**