Trygge forhold for beboere på Sola sjukeheim

Anja Berggård Endresen stillte igårsdagens kommunestyre spørsmål til rådmannen om Sola kommune har satt eldre- og pleietrengendes liv i fare fordi de ikke har tettet brannveggene som brannvesenet har pålagt dem å tette.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Venstres representant tok ordet i tilknytning til mangler ved Sola sjukeheim, som også er kommentert i Solabladet.

Hun var bekymret over at seksjon byggdrift ikke har prioritert å tette brannveggene som brannvesenet har pålagt dem å gjøre. Brannvegger er en effektiv måte å forhindre hurtig spredning av ildstilfeller på og Venstre mener at helse og sikkerhet til brukerne av Sola sjukeheim bør være en prioritert oppgave for denne kommunen.
Berggård Endresen hevdet videre at hennes erfaring med brukerne av sjukeheimen, var at dette var en gruppe mennesker som kunne ha større behov for hjelp dersom en krisesituasjon skulle oppstå. de trenger lenger tid for å komme seg i sikkerhet, og den sikkerheten har nå over tid blitt hemmet av at man ikke har prioritert å etterkomme brannvesenets anmodninger.

Anja Berggård Endresen, Sola, Rogaland

Foto: Joachim Steinbru

Venstre støttet derfor forslaget som forelå å om å endelig lukke avvikene, men stillte samtidig spørsmål til Rådmannen for å få klarhet i om Sola kommune har satt folks liv i fare fordi kommunen ikke har hatt de 250.000 kronene til rådighet?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**