Fylkeskommunalt oppkjøp av vannkraftressurser

Bør vi bygge ut vannkraft i Oppland og gi inntektene til andre deler av landet? En utbygging av nedre Otta vil gi inntekter i evig tid til utbygger. – Utbyggingen medfører store naturinngrep og det er naturlig at inntekten tilfaller Opplandssamfunnet, mener Eivind Brenna.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

 Eivind Brenna

Eivind Brenna
Foto: Christoffer Biong

For 100 år siden ble fallrettigheter kjøpt opp av andre fordi man ikke lokalt hadde muskler til å utnytte vannkraften. Konsesjonslovene ble vedtatt for å sikre lokalt eierskap. Ifølge Industrikonsesjonsloven har fylkeskommunen forkjøpsrett til fallrettighetene for så store utbygginger som Nedre Otta. Den forkjøpsretten mener Oppland Venstre at Oppland fylkeskommune bør benytte seg av, og Venstre var eneste parti som stemte for dette i fylkesutvalget. Dersom en forkjøpsrett blir gjennomført bør en eventuell utbygging foregå i regi av et selskap eid av norddalskommunene og Oppland fylkeskommune.

Nå har vi både kunnskap og kapital til å bygge ut selv i Oppland. I det prosjektet som nå er til behandling sitter interesser utenfor Oppland med rundt 30 % av aksjene av de evigvarende inntektene. Oppland Venstre mener det er feil å gi fra seg denne muligheten til framtidige inntekter.

Venstre tar i denne sammenheng ikke stilling til hva som skal bygges ut, men det er viktig at det er lokale krefter som står for en eventuell utbygging av Kåja, Rosten eller Nedre Otta, dersom de skal bygges ut. Ifølge nettsidene vil Oslokommune, Akershus fylkeskommune, Hedmark fylkeskommune og kommuner i Hedmark stå for omlag 30 prosent av eierskapet i Nedre Otta, gjennom sine eierskap i ECO energi, Eidsiva, Lågen og Øvre Glomma Kraftproduksjon og Eidsiva Vannkraft.

Eivind Brenna, gruppeleder for Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**