Valgkomiteens innstilling til delegater, internrevisor og ny 1. nestleder

Per-Arne Larsen er innstilt til ny nestleder i Bergen Venstre. I tillegg foreligger innstilling på internrevisor, 33 delegater til Hordaland Venstre sitt nominasjonsmøte, samt 18 varadelegater. Valgene foretas på ekstraordinært årsmøte 25. september.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Valgkomiteen avgir med dette innstilling til ekstraordinært årsmøte i Bergen Venstre 25. september 2012 vedrørende

1) Valg av 1. nestleder Forslag: Per-Arne Larsen

2) Valg av internrevisor Forslag: Grete Kvilvang

3) Valg av 33 utsendinger pluss varautsendinger til nominasjonsmøtet i Hordaland Venstre 3. november 2012, stortingsvalglisten 2013. Forslag:

1. Julie Andersland
2. Erlend Horn
3. Åsta Årøen
4. Idun Bortne
5. Anders Skoglund
6. Hans-Carl Tveit
7. Per-Arne Larsen
8. Hanne Kvilhaugsvik
9. Alf Helge Greaker
10. Bjørnar Hamre
11. Grete Line Simonsen
12. Stian Skår Ludvigsen
13. Siri Hamre
14. Anton Engen
15. Erling Birkeland
16. Tore Fredriksen
17. Bjørn-Anders Hind
18. Harald Queseth
19. Tom Furnes
20. Julia Kristoffersen
21. Kevin Johnsen
22. Mathias Fischer
23. Mathias Bratz Queseth
24. Sindre Horn
25. Jørgen Aas
26. Sunniva Eide
27. Tallak Rundholt
28. Gunn Vivian Eide
29. Ulvhild Eide
30. Margareth Hjartaker
31. Tone G. Bjørndal
32. Trond Gullaksen
33. Jørgen Lom

varaliste
34. Eirik Brautaset
35. Njaal Neckelmann
36. Erlend Sand
37. Jonny Østenstad
38. Gyri Skre
39. Siw Bergesen
40. Jo Lerheim
41. Trond Wathne Tveiten
42. Grete Kvilvang
43. Anne Kjos Veim
44. Arild Horn
45. Øystein Brekke
46. Malene Myrjord
47. Harald Hove
48. Solveig Digranes
49. Sjur Veim
50. Hanne Lian
51. Sara Henriksen

Valgkomiteen anmoder om at styret gis fullmakt til å supplere listen over utsendinger ved behov.

For valgkomiteen Bergen, den 14. september 2012
Harald Queseth (sign.)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**