Bergen Venstre retter: Feil i BT-oppslag om prøvenominasjon

På side 7 i lørdagens utgave av Bergens Tidende feiltolker avisen Bergen Venstres åpne prøvenominasjon

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


På side 7 i lørdagens utgave av Bergens Tidende feiltolker avisen Bergen Venstres åpne prøvenominasjon. Den endelige listen fra prøvenominasjonen, som Bergen Venstre har spilt inn til nominasjonskomiteen til Hordaland Venstre, er vedlagt under.

vennlig hilsen

Grete Line Simonsen,
leder Bergen Venstre

Som følge av prøvenominasjonen blir Bergen Venstre sin prioriterte liste følgende:

1. Terje Breivik
2. Erlend Horn
3. Mathias Fischer
4. Idun Bortne
5. Anders Skoglund
6. Mona Hellesnes
7. Trond Gullaksen
8. Åsta Årøen
9. Alf Helge Greaker
10. Gunn-Vivian Eide
11. Hanne Kvilhaugsvik
12. Julie Andersland
13. Grete Line Simonsen
14. Stian Skår Ludvigsen
15. Lars-Henrik Paarup Michelsen
16. Frode Hervik

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**