Kostnadskrevende rullering av kommuneplan

Stian Lund (V) stemte imot rådmannens innstilling om å leie inn to konsulenter til gjennomgang av kommuneplanen – i rådmannens innstilling fremgikk det at rådmannen i tillegg ville øke tilskuddet til Risør Næringshage med 70 000 i 2012 og økende til 100 000 det påfølgende år.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

 Unødvendige kostnader, som administrasjon godt kunne ta - og penger vi godt kunne ha benyttet til andre gode formål sier Stian Lund (V).

Unødvendige kostnader, som administrasjon godt kunne ta – og penger vi godt kunne ha benyttet til andre gode formål sier Stian Lund (V).
Foto: Jan Einar Henriksen

Risør kommune har mange nye ansatte med god kompetanse og administrasjon burde kunne ta gjennomgang av kommuneplan uten ekstra kostnader til innleie av konsulenter påpekte Stian Lund (V).

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**