Oppgradering av kommunale areal i skjærgården og fjordene

Med 6 mot 1 stemme ble Stian Lund (V) forslag om oppgradering av kommunale areal i skjærgården og fjordene vedtatt i formannskapet. Vi må gjøre noe med vegetasjon og gjengroing før naturen tar øyene tilbake sa Stian bla.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

 Naturen har gode vekstforhold og vi må gjøre noe for å opprettholde tilgjengeligheten sier Stian Lund (V)

Naturen har gode vekstforhold og vi må gjøre noe for å opprettholde tilgjengeligheten sier Stian Lund (V)
Foto: Jan Einar Henriksen

Stier gror igjen, vegetasjon vokser uhemmet og tiltak må iverksettes før naturen gjennomfører sin egen privatisering mente Stian. Formannskapet var enig og dermed havnet forslaget på prioritert liste over tiltak.

Nå får vi følge opp saken slik at tiltak kan iverksettes så snart som mulig påpeker Stian Lund.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**