Har vi nok boliger for utviklingshemmede?

Budsjettoppfølgingen i forrige kommunestyre, viste at arbeidet med nye boliger for utviklingshemmede var forsinket. Dette bekymrer Venstre og vi vil ta saken opp i første ordinære formannskapsmøte.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Da forrige kommunestyre behandlet sak 53/12 «Budsjettoppfølging per 30.04» ble vi i tilknytning til denne gjort kjent med forsinkelser i tilknytning til punkt 2.2.8 «Miljøtjenesten». Det stod og lese at man i 2013 skulle få et ny bofellesskap for utviklingshemmede. Venstre var ved forrige budsjettbehandling med på å legge inn 16 årsverk til dette.

Byggeprosjektene er nå forsinket, men Venstre forstår det slik at behovet for boligene allerede nå er høyst reelt. Administrasjonen foreslo derfor i nevnte sak å ta Sandehagen midlertidig i bruk til dette formål. Venstres gruppeleder tok derfor ordet i saken ettersom vi nå er bekymret over hvorvidt vi har en tilfredsstillende dekning av boliger for utviklingshemmede.

Til førstkommende ordinære formannskapsmøte, ønsker derfor Venstre svar på om den midlertidige
bruken av Sandehagen vil dekke det nåværende behovet for bofellesskap for utviklingshemmede?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**