3000 barn i fattigdom er 3000 for mye!

Mandag spurte BA opposisjonen hva de vil gjøre for å bedre forholdene for de ca. 3000 fattige barna i Bergen. Her er Erlend Horn (V) sine svar.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Horn5

Foto: Mathias Fischer

3000 barn i fattigdom er 3000 barn for mye! Når byrådet fjernet 80-prosentregelen, uten å erstatte det med noe annet som målrettet hjelper fattige barnefamilier, kan ikke innsatsen deres betegnes som noe annet enn svak.

For Venstre er det tre hovedområder som er viktige. Vi må få flere foreldre i jobb gjennom å legge til rette for et mer fleksibelt arbeidsliv, og gjøre det enklere å få egen bolig gjennom at de med en kommunal bolig kan bruke husleien til å nedbetale boligen slik at den til slutt blir deres.

Videre må vi finne noe som kan erstatte 80 prosentregelen, og gjøre den enda mer målrettet mot de som trenger det mest. Venstre har blant annet foreslått å heve sosialhjelpsatsen til SIFO sine minimumssatser for livsopphold.

Les mer på side 8 i Bergensavisen mandag 17. september.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**