Svar om ny Glommakryssing og rv22

Venstre vil ha ny Glommakryssing nord for Fetsund. Dagens køsituasjon er uholdbar og til betydelig hinder for verdiskaping og utvikling i kommunen og omkringliggende områder.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

 Venstre vil ha ny Glommakryssing nord for Fetsund.

Venstre vil ha ny Glommakryssing nord for Fetsund.
Foto: Gjermund Stenrud

 Borghild Tenden har tatt opp saken i Stortinget en rekke ganger, og hun vil forsette å jobbe for at ny kryssing over Glomma kan bli en realitet så fort som mulig.

Borghild Tenden har tatt opp saken i Stortinget en rekke ganger, og hun vil forsette å jobbe for at ny kryssing over Glomma kan bli en realitet så fort som mulig.
Foto: Ingvild Boe Hornburg

NAF Nedre Romerike har sendt de politiske partiene i Akershus et brev med spørsmål om hva de vil gjøre for å få realisert ny Glommakryssing.

Her er Venstres svar på spørsmålene fra NAF:


Er det noe som partiet har gjort for å fremme en ny Glommakryssing som vi i NAF ikke har omtalt i dette skriv eller tidligere?

Venstre, med stortingsrepresentant Borghild Tenden i spissen, har lenge argumentert for utvidelse av rv22, samt ny krysning av Glomma. Tenden har tatt opp spørsmålet i Stortinget flere ganger. Akershus Venstre har bidratt til å få på plass revidert Oslopakke 3, hvor det er satt av 479 mill. kr. til strekningen Lillestrøm – Fetsund. Venstre har i tillegg tatt til orde for en ny Glommakryssing nord for Fetsund sentrum (linje E i Statens Vegvesens mulighetsstudie) fordi vi mener dagens køsituasjon er uholdbar og til betydelig hinder for verdiskaping og utvikling i kommunen og omkringliggende områder.

Hva akter partiet å forvente av sine valgte representanter i neste stortingsperiode i denne sak?
Venstre kommer til å fortsette å jobbe for at ny Glommakryssing blir realisert. Ny Glommakryssing ligger ikke inne i forslag til ny Nasjonal Transportplan. Det betyr at prosjektet vil skyves langt fram i tid. Venstre vil prioritere annerledes, og kommer til å legge fram et eget forslag til alternativ NTP. For Venstre er det viktig at denne strekningen blir prioritert, og vi er villige til å se på ulike finansieringsmodeller for å sikre raskest mulig utbygging.

På hvilken måte kommer partiet å fremme ny Glommakryssing i sitt program?
Akershus Venstre har allerede utbygging av RV 22 i programmet, og vi vil i tillegg arbeide for en nødvendig innfartsparkering ved Svingen stasjonfor å gjøre togtilbudet for innbyggere på østsiden av Glomma mer tilgjengelig.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**