Vil ha uavhengig evaluering av samlet norsk innsats i Afghanistan

Nå som vi skal avslutte vårt engasjement i Afghanistan mener Venstres nestleder Ola Elvestuen at det er på sin plass å gjennomføre en uavhengig vurdering av innsatsen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Ola Elvestuen på Venstres valgkampåpning i Oslo 2011

Foto: Venstre

I en slik uavhengig evaluering bør også oppfølging av veteraner inngå, sier Ola Elvestuen til NRK.

– Venstre ber derfor regjeringen sette ned et utvalg som foretar en uavhengig og helhetlig evaluering av Norges engasjement i Afghanistan, sier nestleder i Venstre Ola Elvestuen.

Utvalget bør blant annet ha som mandat å evaluere det opprinnelige oppdraget Norge forpliktet seg til, strategisk og operasjonelt, samarbeidet og samordningen mellom sivilt og militært engasjement, sikkerhetssituasjonen for norsk personell og oppfølging av personell etter endt oppdrag.

– Åpenhet rundt operasjonen er viktig i seg selv, men det er også viktig fordi vi kan lære noe. Alle som har vært i Afghanistan, både militære og sivile, sitter på viktig erfaring man må ta med seg videre. Det er viktig å ha åpenhet rundt hva som har fungert, og å være ydmyke på hva som burde vært gjort annerledes, sier Elvestuen til NTB.

– Evalueringen bør også omfatte veteranoppfølging. De fleste som kommer hjem fra oppdrag i Afghanistan klarer seg fint. Man må likevel ikke glemme at et slikt oppdrag er av en natur som innebærer risiko for både fysiske og psykiske skader, og det hviler et moralsk ansvar på den norske stat for å sørge for at de som får slike skader får den hjelpen og oppfølgingen de trenger, sier Elvestuen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**