Savner miljøregnskap for Snøhvit-alternativer

Leder i Rogaland Venstre, Kjartan Alexander Lunde, savner mer fokus på miljøkonsekvensene rundt utbyggingen av en gassrørledning eller utvidelsen av LNG-anlegget i Barentshavet. —Det er veldig viktig at vi stiller spørsmål ved og belyser miljøkonsekvensene for de mest aktuelle alternativene og at det blir en del av beslutningen, sier Lunde til Aftenbladet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

 LNG-anlegget på Melkøya i Hammerfest.

LNG-anlegget på Melkøya i Hammerfest.
Foto: Statoil / Helge Hansen

 Leder i Rogaland Venstre, Kjartan Alexander Lunde

Leder i Rogaland Venstre, Kjartan Alexander Lunde
Foto: Mari Halvorsen

1. november skal lisenspartnerne i Snøhvit bestemme seg for om de vil investere i et gassrør, i en utvidelse av det eksisterende LNG-anlegget på Melkøya, et nytt anlegg (tog 2) eller utsette beslutningen til det blir gjort flere gassfunn i området.

Gassco la i april fram en rapport hvor de diskuterer fordeler og ulemper ved de forskjellige alternativene. Lunde mener at de har glemt noe av det viktigste.

— De har med en del om driftskostnader, men jeg savner større fokus på klimaregnskap. I hvert fall når det er et så stort prosjekt. Jeg tror det er helt nødvendig at det legges vekt på energibruk og CO2-utslipp i prosjektet, sier Lunde til Aftenbladet.

— I alle svære investeringsprosjekter trengs det å se på miljøkonsekvensene og klimaregnskapet. Det er viktig for at vi skal nå målene i klimaforliket som Stortinget nylig ble enige om, sier han.

Les artikkelen i Aftenbladet

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**