-Det går på sikkerheten løs

— Vi står i dag i fare for at folk ikke kommer seg til legevakt, eller at politipatruljer ikke kommer seg til øyene, hvis det skulle skje en ulykke eller at det er veiarbeid som stenger RV 714 gjennom Snillfjord. Vi kan ikke kalle dette et godt nok tilbud, sier Hitra Venstres listetopp, Audun Norbotten Liland.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Etter at ei arbeidsgruppe i mars 2009 kom med anbefaling om å gå for legevakt på Orkanger om natta, ble det vedtatt av Hitra og Frøya kommune i mai samme år at man skulle prøve ut et samarbeid mellom kommunene og Orkdal legevakt.

Vedtaket medførte at legevakt på dagtid organiseres i hver kommune på dagtid fra 08-15.30. På ettermiddag og kveld fra 15.30-21.00, og fra 10.00-20.00 i helgene vil det være en lege på vakt for begge kommunene. Befolkningen må da møte legevakt ved Frøya legekontor hvis Frøya-lege har vakt, og ved Fillan legekontor hvis Hitra-lege har vakt. På natt vil lege være stasjonert ved Orkdal sykehus (LIO)i aktiv legevakt.

Ikke godt nok tilbud
Audun Norbotten Liland mener at dagens situasjon ikke er god nok for befolkningen i øyregionen.

— Folk kvier seg for å ta kontakt med legevakt på kvelds- og nattestid når de vet at legevakta er i Orkanger. Bor man da i tillegg på Kvenvær (2 timer og 23 min pr vei), Titran (2 timer og 48 min pr vei) eller øyrekka utafor (3+ timer per vei) blir det lange turer, og mange velger å bli sittende hjemme med smerter og redsel til neste morgen.

Samhandlingsreformen
I Samhandlingsreformen som trer i kraft fra 1. januar 2012 legges det opp til at flere oppgaver skal føres over fra sykehusene og til kommunene, slik som legevakter, sykehjem, skolehelsetjeneste, helsestasjon og flere oppgaver knyttet til rehabilitering og forebygging.
— I Samhandlingsreformen som kommer nå er det lagt opp til at kommunene skal ha såkalte "minisykehus". En legevakt er vel det minste vi kan forvente at et "minisykehus" bør ha? spør Liland.

Også politivakta sentralisert
Fra 1. september 2009 ble en prøveordning satt ut i livet, hvor kommunene Skaun, Orkdal, Agdenes, Snillfjord, Meldal og Hemne har felles politivakt med Hitra og Frøya. Tidligere Hitraordfører og fylkestingsrepresentant Egil Hestnes (H) sa den gang:

— Når en kjenner til geografien og de store avstandene denne nye beredskapsordningen skal dekke, sier det seg selv at dette ikke er en tilfredsstillende beredskap når ulykker eller andre hendelser skjer, hvor det er absolutt påkrevet med innsats fra politiet.

— I motsetning til tidligere hvor det var mannskaper på Hitra og Frøya i aktiv tjeneste som kunne rykke ut på oppdrag i øyregionen, kan disponibel patrulje nå befinne seg i den andre enden av den nye «stor-regionen» f.eks. i Agdenes, Skaun, Meldal eller Hemne.

Audun Norbotten Liland er enig med Hestnes og mener øyregionen er spesielt utsatt på grunn av lange avstander og avhengighet av kun én veiforbindelse til resten av Orkdalsregionen.

— Senest 25. juni kunne vi lese om at politiet ikke kunne rykke ut etter mistenkt promillekjøring fordi det ikke var ledige patruljer i regionen. På dette tidspunktet kan man anta at det var godt over 10 000 personer i øyregionen, men på tross av det var det ikke én patrulje her.

— I årene fremover vil det skje en storstilt veiutbygging på RV 714, og vi må regne med nedsatt fremkommelighet til tider. Da er det lite betryggende om vakthavende patrulje sitter i Orkdal hvis noe skjer her ute.

Omorganisering
Sør-Trøndelag politidistrikt er i en omstillingsprosess der antall lensmannskontor skal reduseres. For øyregionen kan dette bety at Hitra og Frøya blir stående uten egen lensmann og med ett regionskontor i stedet for dagens to lensmannskontorer.

— Det er viktig for hele regionen at vi jobber sammen for å beholde tjenestene vi har, lensmannskontor og legevakt. Vi ønsker jo at øyregionen skal vokse, og da kan vi ikke være med på å redusere tilbudet til våre innbyggere og tilflyttere, sier Audun Norbotten Liland avslutningsvis.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**