Felles løsninger styrker Nord-Jæren

Venstres Anja Berggård Endresen deltar ikveld på et felles formannskapsmøte mellom kommunene Sola, Randaberg, Stavanger og Sandnes. Ett halvt år er gått siden formannskapene i Randaberg, Sola, Sandnes og Stavanger møttes på Vitenfabrikken i Sandnes for å drøfte felles utfordringer. Nå er det tid for å drøfte forslag til felles tekstdel i planstrategiene som skal behandles politisk i alle kommunene senere i år.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Det er spennde tanker som nå er fremmet:
Det bør utarbeides en overordnet transportinfrastruktur, areal/transport må større grad samordnes og man vil i forslaget til felles uttalelse også komme inn på behovet for et felles regionalt utbyggingsselskap/organisasjon.

Det er også andre agendaer enn utfordringer knyttet til boliger og vekstutfordringer. Også når det gjelder utviklingen av regonale næringslivsområder bør det være en form for samording. Her lokalt kan vi trekke frem Berheim som et eksempel. Sandnes ønsket å utvikle dette til en næringsområde, mens Sola foreslo at man her hadde potensielle boligområder i nær tilknytning til både kollektivtransport, skoler og barnehager. Venstre i Sola var tidlig fremme og sa at vi ønsket at dette området ikke skulle brukes til næring.

Samhandlingsreformen er et annet felt, der styrket samarbeid mellom kommunene kan være hensiktsmessig.

Anja Berggård Endresen (Venstre) imøteser den videre utviklingen med spenning. For vår del er det viktig at alle gode ord og vyer blir omsatt i praktisk politikk som fører til målbare forbedringer i de utfordringer vi opplever på Nord-Jæren.

Anja B. Endresen

Foto: Joachim Steinbru

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**