Velkommen til prøvenominasjon i St. Hanshaugen Venstre mandag 24. september

Alle medlemmer i St. Hanshaugen Venstre er hjertelig velkommen til åpent medlemsmøte og
prøvenominasjon på Venstres hus kl 19:00 mandag 24. september. Alle medlemmer i St. Hanshaugen Venstre, som har betalt kontingent i 2012, har stemmerett på prøvenominasjonsmøtet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Prøvenominasjonen er et viktig innspill til nominasjonskomiteen før de legger fram sin innstilling 25. oktober, og er god en anledning for medlemmene i St. Hanshaugen Venstre til å være med å legge føringene for hvem som skal bli Oslo Venstres kandidater ved Stortingsvalget i 2013.

Les mer om Oslo Venstres
nominasjonsprosess her
. For alfabetisk liste over kandidater til stortingslisten, klikk her.

Vel møtt!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**