Kollektivtilbudet i områdene langs kongsvingerbanen

Hva vil fylkesordføreren gjøre for å sikre kollektivtilbudet i områdene ved Kongsvingerbanen som nå mister sitt togtilbud eller som kun får rushtidavganger, spurte Solveig Schytz under dagens fylkestingsmøte. Fylkesordføreren tok til orde for at det skal opprettes et kontaktforum mellom NSB og Ruter.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

 Solveig Schytz tok opp togtilbudet på Kongsvingerbanen i dagens fylkesting.

Solveig Schytz tok opp togtilbudet på Kongsvingerbanen i dagens fylkesting.
Foto: Gisle Bjørneby 2011

– I fylket har vi den utfordringen at NSB styres av staten, og Ruter styres av fylket. Vi er avhengige av at samordningen er god. Når NSB gjør en endring må det skje i samarbeid mellom Ruter og NSB. Jeg er glad for at fylkesordføreren tar til orde for et kontaktforum, sa Schytz.

Interpellasjon om togtilbudet på Kongsvingerbanen
På Bodung stasjon på Kongsvingerbanen stopper i dag toget ved behov, det vil si at kollektivtilbudet innebærer timesavganger på Kongsvingerbanen. Ved omlegging av NSBs ruter i demseber 2012 legges det opp til at Bodung stasjon på Kongsvingerbanen kun skal få rushtidsstopp.

Dette innebærer at befolkningen i Bodung står uten kollektivtilbud store deler av døgnet. Det vil være til stor ulempe for de i Bodung som ikke eier egen bil eller har behov for å reise innad eller ut av kommunen til andre tider enn morgen og ettermiddag. Det er innbyggere på Bodung somjobber skift, som har avtaler andre steder midt på dagen, og ungdommer som driver med aktiviteter på kveldstid. Konsekvensene ved omlegging av NSBs rutetilbud er store, særlig i områder som ellers har lite kollektivtilbud. Det er viktig at det er god sammenheng mellom togtilbudet og det øvrige kollektivtilbudet slik at det fortsatt skal være mulig å reise kollektivt.

Hva vil fylkesordføreren gjøre for å sikre kollektivtilbudet i områdene ved Kongsvingerbanen som nå mister sitt togtilbud eller som kun får rushtidavganger?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**