Studentbilletten i Akershus: pris over tid

Her er oversikt over prisen på studentkortet i Akershus.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

 De aller fleste studentene i Akershus har fått langt billigere månedskort med de borgerlige partiene.

De aller fleste studentene i Akershus har fått langt billigere månedskort med de borgerlige partiene.

2002
Studentkort 580,- Oslo og Akershus.(fra 1. september) (Kilde: trafikanten.no, 27. august 2002) Prisen på studentkort ble kraftig redusert i 2002 etter avtale med staten.

2003
Studentkort 700,- Oslo og Akershus (fra 1. januar) (Kilde: trafikanten.no, 2003)
Studenkort 940,- Oslo og Akershus (fra 1. oktober) (Kilde: Akershus fylkeskommune) (1083 kr. omregnet til dagens kronekurs)

2004
Studentkort 400,- (kun Oslo)
Studentkort 720,- Oslo og Akershus (fra 1. januar) (Kilde: trafikanten.no, 4. april 2004)

2005
Studenkort 740,- Oslo og Akershus (Kilde: trafikanten.no, 6. februar 2005)

2006
Studentkort 430,- (kun Oslo)
Studentkort 770,- Oslo og Akershus (Kilde: trafikanten.no, 8. okt 2006)

2007
Studentkort 430,- (kun Oslo)
Studentkort 800,- Oslo og Akershus (fra 1. januar) (Kilde: trafikanten.no, 16. okt. 2007)

2008
Studentkort 330,- (kun Oslo)
Studentkort 800,- (Oslo og Akershus) (Kilde: RB, http://www.rb.no/zoom/article3719438.ece)

2009 — kun Oslo
Studentkort 330,-
Studentkort 800,- (Oslo og Akershus) (Kilde: Pressemelding fra Ruter 18.02.2010)

2010
kun Oslo – Studentbillett: 340,-
Oslo og hele Akershus – Studentbillett: 800,-

2011
Kun Oslo (fra 01.02.11) – Studentbillett: 350,-
Studentbillett Akershus og Oslo: 800,-

Fra 02.10.11 (ny takst og sonestruktur)
Student

1 sone: 355

2 soner: 625

3 soner (makspris): 895

2012 (fra 01.02.12)

Student:
1 sone: 380
2 soner: 650
3 soner (makspris): 920

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**