Blåblå eller blågrønn regjering?

Vi i Venstre gleder oss i likhet med Budstikkas lederartikkel 10. september over de gode meningsmålingene for borgerlig side. Norge trenger nye koster. Vi har en klar tro på at en blågrønn regjering er nødvendig for landet i tiden fremover, sier Borghild Tenden, Solveig Schytz og Siri Engesæth i et leserinnlegg i Budstikka.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Gjennom syv år med den sittende regjering har utviklingen gått i feil retning på mange av de områdene som er viktigst for Venstre. Åpenhet i forvaltningen, frihet til valg av helsetjenester, en skole for glede og kompetanse fremfor likhet, en forutsigbar og næringslivsvennlig, men ambisiøs, miljøpolitikk og et samfunn som tar vare på de svake. De rødgrønne er gode til å administrere, men dårlige på gjennomføring.

Venstre går til valg i 2013 på et regjeringsskifte. Venstre trengs i en slik regjering. I Akershus fylke har vi hatt bredt, borgerlig samarbeid siden 2007. Dette samarbeidet har fungert godt, og Venstres bidrag har blant annet vært å styrke bevilgningene til kollektivtransport, sykkelekspressveier, økt etter- og videreutdanning for lærere og en forståelse for at våre offentlige innkjøp må løfte innovasjon og miljø.

Vår nye regjering vil kunne enes om løsninger på store helseutfordringer, områder innen justispolitikken, økt mulighet for midlertidige ansettelser i det private og redusert tilgang til det samme i det offentlige, formuesskatt, en velfungerende infrastruktur og et fokus på enkeltmenneskets rettigheter.

Venstre har som forutsetning at vi også må føre en human asylpolitikk og ta klima- og miljøutfordringene på alvor.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**