Buss 56 – svært fornøyd med ny trasé

Bydelsutvalget i Nordre Aker er svært fornøyd med ny trasé for busslinje 56, og ber om utvidelse av ruten ned til Sagene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Svært fornøyd med ny busstrasé

Bydelsutvalget i Nordre Aker er svært fornøyd med ny trasé for busslinje 56, og ber om utvidelse av ruten ned til Sagene.

Høsten 2011 fikk busslinje 56 Solemskogen/Grefsenkollen endret trasé og ny endeholdeplass i Nydalen. Bymiljøetaten har begrunnet ruteenderingen med de trafikksikkerhetsmessige utfordringer i den gamle traseen, inkludert forsinkelser for øvrig kollektivtransport. Samtidig har det vært et ønske om å benytte tilgjengelig kapasitet på et nytt og voksende marked til Storo og Nydalen og begrense kjøringen av “tomme” busser til Torshov.

“Bydel Nordre Aker har ved flere anledninger påpekt at det er dårlig kollektivtilknytning til Nydalen for områder i bydelen ovenfor Ring 3. Ny trasé for buss 56 bedrer dette. Dette bidrar også til å redusere biltrafikk gjennom Storokrysset noe”, sier Erik Borge Skei som er MPS-leder og nestleder i bydelsutvalget i Nordre Aker.

Skei legger til at bydelsutvalget har uttalt seg etter at en lokal aksjonsgruppe har ønsket den gamle traseen tilbake.

Et enstemmig bydelsutvalg støtter forslag fra Venstre og Høyre. Dette blir et innspill til byråden som har fått flere henvendelser i denne saken, og som nå er i dialog med Bymiljøetaten og Ruter.

Bydel Nordre Aker ber samtidig om at en mulig forlengelse av ruten via Nydalen til Sagene utredes nærmere, slik Ruter har ønsket.

“Det ville være heldig og kan ytterligere øke passasjergrunnlaget for denne ruten, samt imøtekomme passasjerer som tidligere har hatt overgang mellom linje 56 og 20 på Torshov”, sier Skei.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**