Oslo Venstre søker ekstrahjelp

Oslo Venstre søker en ekstrahjelp enkelte dager fra oktober 2012 til januar 2013 med mulighet for forlengelse frem til 9. september 2013.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


I perioden oktober-januar 2013 er det høy aktivitet i Oslo Venstre og i alle våre lokallag. Vi søker deg som kan bidra til at aktivitetsnivået holdes høyt og kan bistå med avvikling av lokale årsmøter, nominasjonsmøte og årsmøte i Oslo Venstre.

I perioden foregår det også spennende prosesser med programarbeid, nominasjon og valgkampforberedelser som du vil få innblikk i.

Aktuelle arbeidsoppgaver
– planlegging, gjennomføring og oppfølging av medlemsregister
– bistå lokallag med forberedelse og praktisk gjennomføring av årsmøter
– bistå sekretariatsleder med forberedelser og gjennomføring av store møter, eksempelvis nominasjonsmøte og årsmøte.
– planlegge og gjennomføre organisering av arkiv og lager

Egenskaper som vil bli vektlagt hos søkerne
– ordenssans
– evne til å jobbe selvstendig og være selvgående
– gjennomføringsevne
– erfaring fra organisasjonsarbeid
– god muntlig og skriftlig fremstillingsevne
– gode sosiale egenskaper og samarbeidsevner

Timetall og arbeidsoppgaver vil variere fra måned til måned, men arbeidsplan for perioden frem til årsskiftet kan settes opp ved ansettelse. Arbeidstid er fleksibel, men knyttet til arbeidsoppgavene slik at deltakelse på enkelte møter (kveld/helg) må påregnes. Lønn etter avtale.

Søknad med kortfattet CV sendes innen mandag 1. oktober 2012 til [email protected] Dersom du ønsker mer informasjon om stillingen, kan du ta kontakt med sekretariatsleder Helene Z Skulstad på epost [email protected] eller telefon 99497974.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**