Møteplan 2012

Møtene på biblioteket er åpne for venstremedlemmer og sympatisører.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Onsdag 3. oktober: Biblioteket Borkenes.
kl. 19.00: Møte om formannskaps saker og andre aktuelle kommunalpolitiske saker.
Økonomiplanen blir en sentral sak. Vi tar utgangspunkt i dagens øk.pl.
Kaffe/te ++ serveres.

Mandag 8. oktober: Formannskapsmøte. Jan Meyer møter.

Onsdag 17. oktober: Biblioteket Borkenes.
Kl. 19.00 Møte om saker til kommunestyre og saker fra andre kommunale utvalg.
Kaffe/te ++ serveres.

Tirsdag 23. oktober: Kommunestyremøte. Linda, Asbjørn og Jan møter.

Onsdag 31. oktober: Biblioteket Borkenes.
Kl. 19.00 Møte om formannskaps saker. Økonomi- og budsjettsaker.
Vi inviterer Birger Bjørnstad til å redegjøre for økonomiplan og budsjett.
Kaffe/te ++ serveres.

Mandag 05. november: Formannskapsmøte. Jan Meyer møter.

Onsdag 28. november: Biblioteket Borkenes.
Kl. 19.00 Møte om Formannskaps saker. Utvikle Venstres forslag til økonomiplan og budsjett. Saker fra kommunale utvalg.
Kaffe/te ++ serveres.

Mandag 03. desember: Formannskapsmøte. Jan Meyer møter.

Onsdag 12. desember: Biblioteket Borkenes.
Kl. 19.00 Møte om kommunestyresalene med fokus på budsjett og økonomiplan.
Kaffe/te ++ serveres.

Tirsdag 18. desember: Kommunestyremøte. Linda, Asbjørn og Jan møter.
Budsjett og økonomiplan blir sentrale saker.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**