– Det handler om å ta vår del av ansvaret for mennesker på flukt

– Det handler om å ta vår del av ansvaret for mennesker på flukt, sa Venstres Cathrine Høyesen Hall i flyktningedebatten i bystyret i dag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Cathrine Høyesen Hall

Cathrine Høyesen Hall
Foto: Jan Kløvstad

Norge er forpliktet til å ta i mot flyktninger som trenger beskyttelse. Det følger av Flyktningkonvensjonen av 1951. Også den europeiske menneskerettskonvensjonen og FNs barnekonvensjon omtaler disse oppgavene eksplisitt.
For at mottaksapparatet skal fungere, er myndighetene avhengige av et godt og konstruktivt samarbeid med kommunene.
Årlig ber Integrerings- og mangfolddirektoratet (IMDI) den enkelte kommune om å bosette et visst antall flyktninger. På grunn av at en del kommuner vegrer seg for dette, går ventetiden i norske asylmottak stadig opp. Ventetiden for de som faktisk har fått ja på asylsøknaden har også gått opp. Denne gruppen skal rett videre til et vanlig liv i en kommune, men får nei av stadig flere kommuner.
Høyre, KrF og FrP mener at neste år skal ikke Arendal kommune ta vår fulle andel av dette ansvaret. Dette får oss til å fremstå som en inhuman by – og det er bare trist!
Posisjonen mener at vi ikke er i stand til å integrere så mange som IMDI ber oss om. Om det skulle stemme, så er likevel alternativene dårligere. Hvis vi ikke viser vilje til å bosette antall flyktninger vi blir anmodet om, må enten en annen kommune ta vår del, eller så må flere bo enda lenger i asylmottak. Det argumenteres med at når vi tar i mot flyktninger skal vi sørge for at de har det bra. En ting er sikkert, at når de får et privatliv i egen bolig så har de det langt bedre enn på et asylmottak! Her må kommunen anstrenge seg til det ytterste for å gi dem det!
Hvis det er slik at kapasiteten på feltet i kommunen ikke er god nok til at forespørselen om økning kan imøtekommes, så har vi politikere et ansvar for å gjøre noe med det. Dette bør kunne etterkommes samtidig som vi tar imot det antall IMDI anmoder om.
Jeg vil stille KrF følgende spørsmål, hva slags signal om solidaritet med sine medmennesker viser vedtaket dere her har gjort? Jeg trodde Krf sin ideologi var basert på nestekjærlighet? Jeg har alltid hatt sans for KrF, men dette hadde jeg faktisk ikke trodd om dere. Å beholde integritet er også viktig i det politiske liv. Hvor mange kameler har KrF tenkt å svelge i denne perioden i kompaniskap med blant annet FrP?
Å bosette flyktninger handler ikke om å føre en liberal eller streng innvandrings- og asylpolitikk. Det handler heller ikke om å hjelpe regjeringen eller ei.
Det handler om å ta vår del av ansvaret for mennesker på flukt.
Det finnes ikke noe annet sted å bo i Norge enn å bo i en kommune, og Arendal kommune må ta sin del av ansvaret.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**