– Vi må ta vår del av ansvaret

Årlig ber staten norske kommuner om å bosette et gitt antall flyktninger med oppholdstillatelse. Formannskapets behandling av årets anmodning endte med et vedtak om å ta imot færre. – Det er feigt ikke å ta imot de flyktningene staten ber oss om, sa Venstres Dag Vige i møtet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


IMDi har anmodet Kristiansand kommune om å bosette 160 i 2012 og 180 i 2013. Tirsdag behandlet Helse- og sosialstyret saken, og et enstemmig utvalg gikk inn for å si nei til deler av anmodningen. For Venstre var det skuffende å se at også SV og Ap stemte for at kommunen ikke skulle ta hele sin del av ansvaret.

Da formannskapet behandlet saken onsdag, fremmet Venstres gruppeleder Dag Vige et forslag om å ta imot det antall IMDi ber oss om. Forslaget falt mot stemmene til Venstre og Ap, som skal ha ros for å snu i saken. Flertallet i formannskapet vedtok å bosette 140 i 2012 og 160 i 2013.

— Det er feigt ikke å ta imot de flyktningene staten ber oss om. Kristiansand fikk bosettingsprisen i 2010. Vi er blant de beste i landet på å bosette og integrere flyktninger, og bør stolt følge opp, sa Venstres Dag Vige i møtet.

Flyktninger Dag Vige Kristiansand 2012

Foto: Faksimile: Fædrelandsvennen, 27.09.12

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**