Miljøprisen 2012 til IVAR sin byttebu

Byttebua til IVAR på Forus gjenvinningsstasjon blir 4 år i dag. Samme dag tildeles de fylkes eldste miljøpris for sitt arbeid.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


— Tilbudet ved byttebua har vært en suksess. Det er en spennende måte å gjøre gjenvinning på, og det er gøy å se at det er et tilbud som stadig flere benytter, sier leder i Rogaland Venstre, Kjartan Alexander Lunde.

 Fra venstre: Tove Frantzen (nestleder i Rogaland V), Anne Britt Sivertsen (sjef for IVAR gjevinningsstasjon på Forus), Kjartan Alexander Lunde (leder i Rogaland V)

Fra venstre: Tove Frantzen (nestleder i Rogaland V), Anne Britt Sivertsen (sjef for IVAR gjevinningsstasjon på Forus), Kjartan Alexander Lunde (leder i Rogaland V)

Konseptet til Byttebua er at folk skal kunne ta med seg ting de ikke har bruk for, men som kan være til nytte for andre. Så kan andre igjen komme hit til byttebua og ta med seg det de har lyst på helt gratis. Eksempler på ting som kan finnes i byttebua er verktøy, leker, husholdningsartikler, elektrisk og elektronisk utstyr, bøker, møbler, sportsutstyr, hobbyartikler, hageutstyr og pyntegjenstander.

Byttebua har per i dag temporære lokaler på Forus gjenvinningsstasjon, men det skal nå lages permanente lokaler for Byttebua. — Dette er en kreativ satsning og det er kjekt at det skal satses videre på dette tiltaket, sier Lunde.

Rogaland Venstres miljøpris er 25 år dette året. Miljøpris blir tildelt enkeltpersoner, lag, organisasjoner, firma, etater som har gjort en uvanlig god innsats for miljøet – i vid forstand – i det siste året eller over lang tid. — Vi i Rogaland Venstre har hatt miljøutfordringene som en av partiets hovedsaker siden 1960 tallet og partiet deler ut Rogalands eldste miljøpris, sier Lunde.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**