Aktive eldre former framtida

– Vi må se eldre som hele mennesker, som fremdeles har mye å gi og som sitter på masse kunnskap og erfaring som vi yngre kan dra nytte av. De eldre er historiens fanebærere samtidig som vi trenger dem for å utvikle gode lokalsamfunn. Vi må gå sammen inn i framtida, sa varaordfører Gunn-Torill Homme Mathisen (V) da hun hilste Hurums pensjonister i anledning den internasjonale Eldredagen 1. oktober.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


– FNs internasjonale eldredag for 2012 har temaet «Longevity shapes the Future». Det kan oversettes til: Lange liv former framtida. 2012 er også det europeiske året for aktiv aldring og solidaritet mellom generasjonene.

I Norge er dette året allerede markert på forskjellige arenaer. Dagen i dag er nok en fin anledning til å sette aktiv aldring pådagsordenen. Kombinerer vi temaet for FNs dag og det europeiske året, så kan vi la temaet for dagen være: «Aktive eldre former framtida». Ved å være fysisk og mentalt aktive, ved å delta i samfunnsliv og nærmiljø, kan eldre bidra til å påvirke og prege det samfunnet de er en del av. Og, de kan, på en positiv måte, påvirke sin egen livskvalitet.

eldre ektepar

Foto: Morguefile.com

FNs internasjonale eldredag feires over hele verden — også i FNs hovedkvarter. FN ønsker å gi honnør til de eldres bidrag i samfunnet, men det var også et ønske om å sette fokus på at levealderen over hele verden øker, og befolkningsgruppen over 60 år er den gruppen som har størst vekst.

De fleste eldre vil være friske, oppegående personer som har mulighet til å bidra i utviklingen i samfunnet. De er en ressurs som samfunnet ikke har råd til å la være å ta i bruk. Både hver for seg og samlet, har eldre et vell av kompetanse, erfaring og restarbeidsevne som vi burde bruke i langt større grad enn vi har klart til nå.

Eldredagen er både en festdag og en dag for å fokusere på utfordringer og muligheter som ligger i en økende eldre befolkning. Samtidig er det en flott anledning til å rette oppmerksomheten mot viktigheten av å være i aktivitet — både fysisk og mentalt. I denne dagen ligger også en oppfordring til alle eldre om å engasjere seg i saker som gjelder både eldre selv og generasjoner på tvers – både lokalt og i samfunnet generelt.

Målet for alle, både unge og eldre, bør være god helse, ikke bare å unngå sykdom. Jeg mener kultur kan spille en rolle i helsefremmende arbeid for eldre. I tillegg til at kultur er viktig i seg selv, er deltagelse i kulturaktiviteter med på å sette søkelys på det positive i livet og ikke på sykdom. Kultur kan også være en strategi for å mestre ting i hverdagen. Det samme gjelder for fysisk aktivitet. Kanskje er kultur og fysisk aktivitet to av nøklene til en verdig alderdom?

Det å delta i fellesaktiviteter som for eksempel pensjonistforeninger, synge i kor, være med i trimgrupper eller jobbe som frivillig, kan være med å skape rytme i hverdagen når du ikke lenger har en jobb og foreldremøter å gå til. Det kan også gjøre at du føler du er til nytte, at du er del av noe større enn deg selv. Det gjør også at du føler tilhørighet et sted og at du blir savnet dersom du uteblir til en samling.

Vi må se eldre som hele mennesker, som fremdeles har mye å gi og som sitter på masse kunnskap og erfaring som vi yngre kan dra nytte av. De eldre er historiens fanebærere samtidig som vi trenger dem for å utvikle gode lokalsamfunn. Vi må gå sammen inn i framtida.

Gunn-Torill Homme Mathisen

Foto: Privat

Gunn-Torill Homme Mathisen (V)
varaordfører i Hurum

Talen er trykket som leserinnlegg i Røyken og Hurums Avis og Drammens Tidende 09.10.12.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**