Krever mer tollfri netthandel

Siden 1975 har toll og avgiftsgrensen stått uforandret på 200 kroner. Nord-Trøndelag Venstre mener det er på tide at varekjøp under 1000 kroner blir tollfrie. —Norske forbrukere er i dag den tapende part med den lave tollgrensen som fører til et unaturlig konkurransevern for norske bedrifter og skaper et stort byråkrati, sier fylkesleder i Venstre Karl M. Buchholdt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Karl Meinert Buchholdt

Foto: Fotograf Hattrem

Netthandelen har vært i jevn vekst i mange år og utgjør i dag hoveddelen av forbrukernes kjøp av varer fra utlandet. Dessverre begrenses netthandelen fra utenlandske nettbutikker av en tollgrense som er altfor lav. Dagens regelverk medfører at pakker sendes hver for seg for å ikke kommer over 200 kroner i verdi. —Dette viser problemstillingen, når vanlige forbrukere i Norge begynner å dele opp bestillingene for å unngå fortolling er grensen for lav, mener Buchholdt. —En økning i tollgrensen vil derfor medføre en vesentlig forenkling for forbrukere som handler varer på nett, sier Buchholdt. —Jeg tror heller ikke at staten går glipp av de store beløpene ved å heve tollgrensen, men jeg føler meg rimelig trygg på at vi fjerner mye bryråkrati med å øke den, sier Buchholdt.

Han mener det er naturlig å bidra til handelsløsninger som fremmer forbrukernes interesser. —Den norske tollgrensen ble innført i 1975 og har ikke blitt justert siden. I samme tidsrom har prisnivået i samfunnet steget med nesten 400 prosent, sier Buchholdt. Dersom tollgrensen hadde vært justert i tråd med prisstigningen ville grensen i dag vært på tilnærmet 1000 kroner. — Det å byråkratisere for eksempel netthandelen med en lav tollgrense er bare tull, sier Buchholdt. —En økning i tollgrensen vil være en vesentlig forenkling for norske forbrukere, og bidra til et mer effektivt marked, avslutter Karl M. Buchholdt i Nord-Trøndelag Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**