Kvalitet i barnehagen

I 2005 ble ansvaret for barnehagesektoren overført til Kunnskapsdepartementet og dermed gjort til en del av utdanningsløpet. Men kunnskapsministeren har i liten grad fulgt opp at barnehagen, i følge barnehageloven, skal være basert på pedagogisk virksomhet, skriver Kjell Veivåg i Akers Avis Groruddalen 28. september.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Syv år etter at den rød-grønne regjeringen overtok, er det kun 32% av de ansatte i barnehagene som har førskolelærerutdanning. I tillegg viser en rapport fra FAFO at norske barnehagebarn får stadig mindre voksenkontakt, fordi personalet bruker sin tid til rapportering, møter og nødvendig praktisk arbeid.

Det er fint med full barnehagedekning, men regjerningen har sviktet ganske vesentlig når den ikke samtidig har sørget for å sikre fagutdannet personell. Slik kan vi ikke ha det, og det vil Venstre gjøre noe med. Vi foreslår derfor i vårt utkast til program for neste stortingsperiode å:

•Opprette et kvalifiseringsprogram for ufaglærte i barnehagene
•Gjennomføre rekrutteringskampanjer og opptrappingsplaner for å sikre nok pedagogisk personell i barnehagen
•Stille krav om at minst 50% av de tilsatte skal ha relevant faglig utdanning’

En fersk undersøkelse fra Danmark viser en direkte sammenheng mellom kvaliteten i barnehagen og barnas karakternivå i skolen ti år etter. Barnehager med stabil bemanning og høy pedagogtettet gir bedre grunnlag for læring i skolen og bidrar dermed til et høyere karakternivå.

Vi vil gjerne at alle foreldre skal sende sine barn til barnehagen. Vi vet at de vil bli tatt godt vare på av mange flotte og dyktige barnehagearbeidere som daglig gjør en stor innsats. Men samtidig er det slik at vi skylder foreldrene å sørge for at barna også møter nok fagpersonell med en solid pedagogisk utdanning som kan bidra til at de får et godt grunnlag for læring og personlig utvikling.

Kjell Veivåg, medlem av programkomiteen i Venstre

Innlegget stod på trykk i Akers Avis Groruddalen 28.09.2012

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**