Spørsmål om strukturendring

Roar Sollied stilte ved fylkestingets åpning spørsmål omkring gårsdagens skolestrukturforslag i Fylkesrådet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Spørsmål fylkesråd for utdanning

Om fjerning av Påbygging allmennfag fra Bardufoss Høgtun vgs

Fylkesrådet vedtok 1 okt noen strukturendringer som har vesentlig betydning for nybygging ved Senja vg skole og ved Bardufoss Høgtun vg skole. Andre strukturendringer skal tas i årlige rulleringer.

I punkt 3 vedtas det å fjerne Påbygging allmennfag fra Bardufoss Høgtun, og i punkt 4 slås det fast at endringene skal skje når nybyggene er på plass.

-Ville det ikke være rimelig å vurdere den ettårige påbyggingen i de årlige rulleringer når det likevel er allmennfag ved skolestedene, eller kommer dette i denne saka fordi den nye skolen på Rustahøgda ikke bygges med kapasitet til en eneste ekstra klasse?

I svaret sa Fylkesråden blant annet at det er for stor kapasitet i fylket og det var passende å ta reduksjonen ved overgangen til nye skolebygg. han la også til at skolene skal ha en viss elastisitet med tanke på plass.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**