Veiledningssenteret for pårørende

I Jærbladet nylig hadde Sanitetsforeningene i Time et leserinnlegg om Veiledningssenteret for pårørende på Sandnes.
Veiledningssenteret er et lavterskeltilbud for pårørende til personer med rusproblemer, som sitter i fengsel eller som er i kontakt med politiet, og for etterlatte etter personer med rusrelaterte dødsfall.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Sanitetskvinnene var også på besøk hos alle politiske parti i Time med det samme budskap som leserbrevet formidler. Et ønske og håp om at Time kommune vil støtte senteret med økonomiske midler i 2013. Beløpet de ber om er 35.000,-. Et beskjedent beløp sett i en større sammenheng.

Time Venstre har år etter år stått på talerstolen i forbindelse med budsjettbehandlingen og kjempet en ganske ensom kamp for økonomisk støtte til Veiledningssenteret.
Men, vi gir ikke opp!

Det er på tide at resten av det politiske miljø i Time ser behovet de pårørende har for informasjon, veiledning og støtte gjennom tunge hverdager med skam, frykt og sinne. Det er på tide at vi som politikere støtter opp om de pårørende, en gruppe som ikke selv er de som roper høyest, men som kanskje er en av gruppene som trenger det mest.

Som Signe Nijkamp, daglig leder ved Veiledningssenteret på Sandnes sier: “Vår største utfordringen er ikke å få nok pårørende til å komme til oss. Utfordringen er å ha økonomi til å drive dette viktige arbeidet videre.”

Time Venstre vil, om nødvendig, også i år gå på talerstolen for å tale de pårørendes sak, og fremme forslag om økonomisk støtte til Veiledningssenteret. Vårt håp er at forslaget denne gangen blir enstemmig vedtatt!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**