Haram Venstre ønsker mer uavhengighet fra aksjeutbyttet

De siste års svingninger i aksjemarkedet har gjort at årsresultatet til Haram kommune har svingt mellom godkjent og helt elendig. Nå ønsker Haram Venstre å holde aksjeutbyttet unna driftsbudsjettet for å få et mer forutsigbart resultat.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Ole Johan Høyberg, Haram Venstre

Ole Johan Høyberg, Haram Venstre
Foto: CHL

– Årets regnskap ser ut til å bli meget bra på tross av de økonomiske urolighetene ute i Europa, forteller Haram Venstre-leder Ole Johan Høyberg

– De siste års regnskap har vist hvor prisgitt vi er aksjemarkedet i forhold til om regnskapet går i pluss eller minus, fortsetter Venstre-lederen.
– Derfor ønsker vi i Haram Venstre at vi begynner en utfasing av aksjeutbyttet som en inntekt til driftsbudsjettet og i stedet setter de i fond slik at vi kan bruke de på prosjekter i stedet for til daglig drift.

Utfases i løpet av fire år
– I år er hele 16 millioner av de totale inntektene til driftsbudsjettet som kommer fra nettopp aksjeutbyttet, slik at det går rett og slett ikke å ta dette på et år. Vi vil derfor be Rådmannen om å legge dette inn i økonomiplanen slik at aksjeutbyttet er utfaset som inntektskilde for driftsbudsjettet i løpet av den neste fireårsperioden og heller settes på fond. Dette fondet skal da brukes både til prosjekter og som reserve i vanskelige budsjettår, avslutter Høyberg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**