Statsbudsjettet 2013

Statsbudsjettet 2013: Da den rødgrønne regjeringen tiltrådte, lovet de å avskaffe fattigdom. —Etter åtte år med rødgrønt styre kan vi fastslå at fattigdommen ikke fjernes i dette budsjettet heller. Fattigdomsbekjempelse må prioriteres ved hvert eneste statsbudsjett for at folk skal merke endringer, sier parlamentarisk nestleder i Venstre, Borghild Tenden. —Det ser ut som det satses på alt unntatt de fattige, sier Per A. Thorbjørnsen i Stavanger Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Statsbudsjettet 2013 Statsbudsjett

Foto: Jan Kristoffer Jonsrud

Aldri har en norsk regjering hatt større økonomisk handlingsrom enn i dag. Samtidig er det ifølge SSB er det rundt 74.000 barn under 18 år som lever i familier med vedvarende lav inntekt. Det er 6.500 flere enn da denne regjeringen overtok makten i 2005. Stadig flere av de fattige er unge.

—Det er for tidlig å si noe om hvordan statsbudsjettet slår ut for Stavanger. Sannsynligvis får vi ikke svar på det før Rådmannen legger fram kommunebudsjettet for 2012 de 26. oktober, sier Thorbjørnsen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**