– Vi trenger mer handel, ikke mindre

– Vi får verken bedre eller billigere mat av å reise høye tollmurer, sier Guri Melby, leder i Venstres programkomité. – Mer handel bidrar til utvikling og økonomisk vekst. Regjeringens proteksjonisme er egoisme satt i system.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

 Guri Melby.

Guri Melby.
Foto: Helene Skulstad

Regjeringen foreslår å øke tollsatsen på storfekjøtt med 344 prosent og tollen på enkelte oster med 277 prosent. Det får Melby til å reagere.

– De høye tollsatsene gir høyere priser og dårligere utvalg til forbrukerne og gjør det vanskelig for spesialistforretninger å drive lønnsomt og forutsigbart, sier Melby. – I tillegg rammer vi både handelspartnere våre i Europa og utviklingsland som ønsker å skape økonomisk vekst gjennom markedstilgang i vestlige land.

– Det er viktig å opprettholde et norsk landbruk, sier Melby. – Men i stedet for å beskytte oss bak høye tollmurer, kan vi slippe flere utenlandske produkter til og heller gi bøndene våre direkte kultur- og arealstøtte som sikrer dem et økonomisk grunnlag for å produsere god, norsk mat. Dessuten må vi myke opp de firkantede reguleringene i jordbruket slik at bøndene står friere til å produsere det de vil og i de mengdene de vil.

– Vi produserer mye god mat her i landet, men vi lurer oss selv dersom vi tror den beste måten å beholde de gode, norske matvarene på er å stenge alt annet ute, sier Melby. – Handel er bra, og bidrar til fred, utvikling og økonomisk vekst over hele verden. Regjeringens proteksjonisme er egoisme satt i system.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**