2013-budsjettet for Eidsvoll må fremlegges senest 30.oktober!

Av hensyn til både hovedutvalgene, og til partier som ikke er med i formannskapet og heller ikke er invitert til budsjettkonferansene, blir det for sent å fremlegge budsjettet 20.november sier Eidsvoll Venstres kommunestyrerepresentant Knut Bakkehaug.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Idag sendte Bakkehaug et brev til Eidsvolls ordfører Einar Madsen, og ba ham sørge for at budsjettforslaget for 2013 blir fremlagt senest i formannskapsmøtet 30.oktober. Bakkehaug sier i en kommentar at formannskapet har møter 30.oktober og 20.november før kommunestyrets budsjettmøte 11.desember.

Hvis budsjettet ikke fremlegges før 20.november blir det altfor kort tid for partier som ikke er med i formannskapet til å sette seg inn i budsjettet og utarbeide et ordentlig budsjettforslag, sier Bakkehaug.

Knut Bakkehaug har derfor i brevs form bedt ordfører Einar Madsen bekrefte at budsjettforslaget blir fremlagt i formannskapets møte 30.oktober. Da skal vi få god nok tid til å lage et forslag fra Venstre som er forankret i vår partiorganisasjon, avslutter Bakkehaug.

Her er brevet fra Eidsvoll Venstres kommunestyrerepresentant til ordfører Einar Madsen:

Til: Ordfører Einar Madsen, Eidsvoll kommune

Fra: Knut Bakkehaug, gruppeleder Venstre
Eidsvoll kommunestyre

Eidsvoll, 08.oktober 2012

AD. TIDSPUNKT FOR OFFENTLIGGJØRING AV BUDSJETTFORSLAG FOR 2013

Som kommunestyrerepresentant for Venstre i Eidsvoll er jeg bekymret for budsjettprosessen foran kommunestyrets budsjettmøte 11.desember. Formannskapet har møte 30.oktober og 20.november.

Siden Venstre ikke er medlem av formannskapet, og heller ikke er blitt invitert til budsjettkonferansene, frykter jeg at Venstre ikke får nok tid til å sette seg inn i forslaget til budsjett for Eidsvoll for 2013, og dermed ikke tilstrekkelig med tid til å komme med et budsjettforslag. Venstres endringsforslag må også forankres i partiorganisasjonen.

Også de politiske utvalgene i kommunen trenger tid til å behandle budsjettforslaget, og komme med sine innspill før formannskapet og kommunestyret behandler og vedtar budsjettet. Hvis budsjettforslaget for 2013 blir lagt frem først i formannskapets møte 20.november blir det etter min mening uforsvarlig kort tid igjen til å behandle budsjettet på en forsvarlig måte før kommunestyrets behandling 11.desember.

Jeg ber derfor deg som ordfører bekrefte at budsjettforslaget blir fremlagt i formannskapets møte 30.oktober.

Mvh. Knut Bakkehaug
Kommunestyrerepresentant, Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**