Ekstraordinært årsmøte 22.oktober

Eidsvoll Venstre avholder ekstraordinært årsmøte på Nebbenes 22.oktober, for å velge delegater til Akershus Venstres nominasjonsmøte. Tord Hustveit (bildet) fra Eidsvoll er av nominasjonskomiteen innstilt på 06.plass. Rett etterpå blir det medlemsmøte om Eidsvollsbudsjettet for 2013.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Det ekstraordinære årsmøtet i Eidsvoll Ventre avholdes mandag 22.oktober kl. 1900 på Nebbenes kroer, ved E6 nordgående. Møterommene er i underetagen.

Hensikten med møtet er å velge delegater og varadelegater til Akershus Venstres nominasjonsmøte 08.november, der det skal foregå nominasjon av kandidater til Venstres valgliste til stortingsvalget 2013.

Husk at etter det ekstraordinære årsmøtet blir det medlemsmøte, der forslaget til budsjett for Eidsvoll kommune 2013 skal diskuteres. Hensikten er å gi styret og kommunestyregruppen innspill til prioriteringer i Venstres forslag til budsjettet. Budsjettet skal behandles og vedtas i kommunestyret 11.desember.

Styret ønsker vel møtt!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**