Flere faglærte lærere fremfor heldagsskole

Denne uken skal Stortinget behandle et forslag fra Venstre om å gi et særskilt kompetanseløft til lærere i grunnskolen som i dag underviser uten godkjent undervisningskompetanse. Rundt 3,6 prosent av alle lærerårsverk i grunnskolen — ca. 9.000 lærere i alt — mangler undervisningskompetanse, skriver stortingskandidat Rebekka Borsch.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Elev, elever, skole, lærer, utdanning

Foto: Microsoft

Forslaget støttes av de andre opposisjonspartiene, men det er ventet at de rødgrønne vil stemme det ned.

Venstre er kritiske til regjeringens planer om å innføre heldagsskole. Når det allerede i dag er lærermangel og rundt 9000 ufaglærte lærere i grunnskolen, hvordan skal SV og AP sørge for nok kvalifiserte lærere når de vil utvide skoledagen og ha heldagsskole? Deres forslag om utvidet skoledag og heldagsskole er uansvarlig og lite troverdig og vil føre til mindre kvalitet i skolen.
Det er all grunn til å tro at den rødgrønne heldagsskolen vil medføre bruk av enda flere ufaglærte ansatte i skolen. Det går ut over kvaliteten på undervisningen til elevene. Tall fra Statistisk sentralbyrå anslår at Norge vil mangle over 11.000 lærere i 2020.

Kompetanseløft viktigst

 Venstres Rebekka Borsch

Venstres Rebekka Borsch
Foto: privat

Vi bør heller konsentrere oss om å kvalifisere de rundt 9000 ufaglærte i skolen som åpenbart er motivert for å jobbe med kunnskap, barn og ungdom. Det er derfor viktig at vi beholder disse i skolen og sørger for at de blir kvalifisert fordi lærermangelen kommer til å bli enda mer prekær fremover. Et slikt kompetanseløft skal komme i tillegg til den eksisterende videreutdanningsstrategien «Kompetanse for kvalitet», og innebære en tidfestet plan for hvordan alle tilsatte i skolen med undervisning som oppgave kan få fullgod undervisningskompetanse.

Venstre setter elevene først. Derfor satser vi på lærerne. Kompetente og kunnskapsrike lærere er den viktigste innsatsfaktoren for økt læring og mindre uro i skolen. Å sørge for at vi har nok kompetente og kvalifiserte lærere handler også om å gjenreise respekten for kunnskap og for lærerne som yrkesgruppe.

Rebekka Borsch, stortingskandidat Buskerud Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**