Ønsker mer fleksible familieinnvandringsregler

Venstre mener reglene om familieinnvandring er alt for detaljerte og lite fleksible. – Det må være mulig med en sikkerhetsventil i regelverket som gjør at utlendingsmyndighetene kan bruke skjønn når det er urimelig å ikke gi opphold, mener Trine Skei Grande

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Stortinget behandlet i dag et forslag fra Venstre om familieinnvandring. Bakgrunnen og begrunnelsen for forslaget er at Venstre mener at reglene om inntekt (underholdskrav) i dag er for strenge og for lite fleksible. I forslaget viser vi til at Aftenposten i januar skrev antall familiegjenforeninger er halvert etter at den nye utlendingsloven trådte i kraft i 2010. Saken illustreres med flere familier som blir rammet av det nye regelverket. I artikkelen innrømmer Utlendingsdirektoratet at reglene slår urimelig ut, og direktør Ida Børresen sier de har gjort Justisdepartementet oppmerksom på utilsiktede konsekvenser av underholdskravet.

 Vi må ha et regelverk som både er forutsigbart og fleksibelt, mener Grande

Vi må ha et regelverk som både er forutsigbart og fleksibelt, mener Grande
Foto: Lørenskog Venstre

En samlet kommunal- og forvaltningskomite (hvor Venstre ikke er representert) skriver i innstillingen at endringer bør vurderes dersom regelverket gir urimelige og utilsiktede virkninger. Komiteen viser imidlertid til at regjeringen allerede er i gang med en evaluering av i hvilken grad regelverket har gitt utilsiktede virkninger, og foreslår derfor at Venstres forslag vedlegges protokollen. Venstre kommer allikevel til å opprettholde sitt opprinnelige forslag når saken kommer til behandling i Stortinget i ettermiddag.

«Vi må ha et regelverk som både er forutsigbart og fleksibelt», sa Grande da saken ble debattert. Hun mener vi må ha mer fokus på formålet med regelverket.

Prinsipielt mener Grande saken handler om vi våger å stole på forvaltningens skjønn eller om lovgiver og regjering er redde for hva det kan føre til og derfor detaljstyrer forvaltningen. -Jeg mener dette er et eksempel på uheldig detaljstyring, sier Grande.

Dere kan lese hele debatten her i morgen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**