Oslo Nye Teater skal bevares, fornyes og styrkes

Hallstein Bjercke (V), byråd for kultur og næring, har i dag lagt frem sitt forslag til sak om konsept for fremtidig drift av Oslo Nye Teater. Kommunen skal fortsatt eie teateret og gi driftstilskudd, men byrådet legger opp til
en forsiktig og skrittvis organisatorisk omstilling av teateret.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


— Jeg mener dette vil sette Oslo Nye i stand til å skape et enda bedre teater til Oslos innbyggere i fremtiden, sier Bjercke.

Byråden mener at Oslo Nye Teater fremdeles skal ha en sentral plass i byens kulturliv. Samtidig skal teateret søke seg nærmere tilbake til sitt opprinnelige formål om å fremme det nye teateret.

Byrådens forslag innebærer en gradvis overgang, styrt av teateret selv, mot et prosjektbasert teater. Dette innebærer en videreutvikling av det arbeidet som alt er igangsatt med prosjektorganisering av stykker. Byråd Bjercke ser for seg en omstilling over en periode på 3-5 år.

— Dette er fremtidens måte å organisere teater på. Jeg tror denne endringen vil føre til et kunstnerisk mer spennende teater, og åpner for nyskaping og mangfold enten det gjelder tekst, produksjon, regi eller
medvirkning, sier Bjercke.

Et viktig premiss er at endringene skal styrke teateret og gi mer teaterproduksjon for pengene. En gradvis mindre andel av teaterets driftsmidler skal være bundet opp i faste kostnader, og tilsvarende stilles til disposisjon for enkeltproduksjoner. Samtidig skal flere nye talenter få muligheten til å arbeide på alle arenaer innen teaterproduksjonen, enten det er med tekst, produksjon, regi eller annen medvirkning.

— Ressursene skal tilpasses de ideene man har for hva som skal vises ved teateret, i stedet for at ideene begrenses av at ressursene er gitt og bundet, sier kulturbyråden.

Teaterets styre skal selv lede omstillingen, i tett dialog med de ansatte. Byråden vil ikke legge kunstneriske føringer på teateret, teateret skal stå fritt til å følge de kunstneriske ideene de selv tror på.

— Jeg ønsker å gjøre disse endringene fordi jeg er overbevist om at dette er den beste måten å bevare, styrke og fornye Oslo Nye Teater på, avslutter Bjercke.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**