Oslo satser på elbiler

Oslo kommune har utlyst åpen anbudskonkurranse om kjøp og leasing av elektriske tjenestebiler til alle kommunens virksomheter. – Byrådets ambisjon er at Oslo skal bli en ledende by i verden når det gjelder å ta i bruk ny miljøvennlig teknologi som reduserer klimagassutslipp og luftforurensninger, og dette er en viktig del av det systematiske arbeidet, sier miljø- og samferdselsbyråd Ola Elvestuen (V).

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Byrådet har som målsetning at kommunens tjenestebiler innen år 2015 skal bruke teknologi som innebærer nullutslipp.

– Oslo kommunes virksomheter har over tusen disponible person- og varebiler. Nå erstatter vi disse med nullutslippsalternativer, sier Elvestuen.

– Oslo ligger i front når med å ta i bruk smart og miljøvennlig teknologi. Det er viktig at kommunen bruker sin innkjøpsmakt for å fremme miljøvennlige løsninger, uttaler byråd Elvestuen, og sier at en rammeavtale om elektriske tjenestebiler vil bidra til at kommunen når sitt mål om en bilpark basert på nullutslippsteknologi innen 2015.

Anskaffelse av nye elektriske tjenestebiler skjer når nåværende leasingavtaler utløper. I tillegg vil kommunen bytte ut egne biler etter behov.

– Byrådets ambisjon er at Oslo skal bli en ledende by i verden når det gjelder å ta i bruk ny miljøvennlig teknologi som reduserer klimagassutslipp og luftforurensninger, og dette er en viktig del av det systematiske arbeidet, sier miljø- og samferdselsbyråd Ola Elvestuen (V).

Den nye rammeavtalen omfatter både kjøp og såkalt operasjonell leasing av biler. Avtalen omfatter også tjenester for biladministrasjon i kommunens virksomheter.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**