Årsmøte Sola Venstre 5. november

Sola Venstre avholder sitt årsmøte på Sandetun 5. november. Alle medlemmer er herved invitert.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Innkalling årsmøte Sola Venstre 2012

Du inviteres med dette til årsmøte i Sola Venstre.

Mandag 5. november kl. 19.00
på Sandetun, Sola

Vanlige årsmøtesaker.
Saker som ønskes tatt opp meldes til [email protected] innen 29.oktober.

Velkommen til hyggelig samvær og god kveldsmat.

For å ha en viss beregning av mat, ønsker vi tilbakemelding på om at du kan komme. Tilbakemelding kan gis på telefon eller e-post.

Hilsen Jens Kristian Øvstebø, nestleder og sekretær Sola Venstre
Mob: 458 85 132
Mail: [email protected]

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**