Tidlig skoleinnsats hjelper

Venstre vil arbeide for langsiktig målrettet arbeid med etter- og videreutdanning, femårig lærerutdanning og rekruttering av flere og mer motiverte lærere.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Venstre ønsker en skole for kunnskap og like muligheter. Vi må innrømme at grunnopplæringen har feilet når tre ganger så mange har spesialundervisning etter enkeltvedtak i 10. klassetrinn enn 1. klassetrinn. Tidlig skoleinnsats må bli noe annet enn en overskrift. Kristin Halvorsen (SV) og regjeringen må prioritere de tiltakene som virkelig hjelper de elevene som sliter, ikke symbolpolitikk som leksehjelp og lærernorm. Derfor vil vi flytte PP-tjenesten fra lukkede kontorer og saksbehandling og ut til skolene, slik at tiltakene kan gjøres raskere, mindre byråkratisk og mer tilpasset den enkelte elev. Det er viktig at vi tilrettelegger fra dag én, da vil vi trenge mindre tilrettelegging mot slutten av skoleløpet. Dette er noe av suksessen i Finland.

Karin S. Frøyd

Moderne skoleforskning viser at det er lærerkompetanse og kvalitet i skolen som hjelper. Derfor er ikke økt timetall i basisfag som Høyre ønsker, eller lærernormer som SV har vært opptatt av, vidunderkurer som vil løse alle problemer. Langsiktig målrettet arbeid med etter- og videreutdanning, femårig lærerutdanning og rekruttering av flere og mer motiverte lærere er løsningen, mener Venstre. Det er her vi må legge inn innsatsen i årene som kommer.

Karin S. Frøyd (V)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**