Madsen positiv til Venstres forslag om valglokale på EVS

Ordfører Einar Madsen (Ap) opplyste under kommunestyrets møte igår at Venstres interpellasjon “har gode intensjoner”. Han vil ta initiativ til å se på en slik ordning som Venstre foreslo. Valgstyret er allerede innkalt, og eneste sak på dagsorden er forslaget fra Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Slik svarte Madsen på interpellasjonen:

“Det har tidligere vært foreslått en ordning med muligheter for og forhåndsstemmer på videregående skole i Eidsvoll. Dengang valgte valgstyret og ikke gå inn for en slik løsning. Det var flere grunner til at valgstyret ikke fant det hensiktsmessig å gjennomføre en slik ordning.

Interpellasjonen fra Knut Bakkehuag har gode intensjoner. Som leder av valgstyret vil jeg ta initiativ for å se på mulighetene for en slik ordning. Jeg skal i nær fremtid innkalle til møte med valgstyret og vil i den forbindelse ta opp denne saken. Valgstyrets konklusjon vil bli referert på kommunestyremøte i desember.”

Innkallelse til møte i valgstyret er allerede sendt, og eneste sak på dagsordenen er foreløbig forslaget fra Venstre om å opprette valglokale på EVS for at de av elevene som er førstegangsvelgere skal kunne avlegge forhåndsstemme.

Hensikten med forslaget fra Venstre er å øke valgdeltagelsen blant førstegangsvelgerne, som ved de tre siste valgene i snitt har ligget på noe over 50%. Dette er ca. 20% lavere enn valgdeltagelsen blant alle velgerne.

De partipolitiske ungdomsorganisasjonene bør benytte tiden til å påvirke sine respektive partiers representanter i valgstyret i Eidsvoll.

Les også nettavisen Liberalerens intervju med Knut Bakkehaug, om interpellasjonen og forslaget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**