Velkomne til nominasjonsmøte 28. oktober

28. oktober kl 1700 møtest Venstre i Agderfylka til nominasjonsmøte i bystyresalen i Lillesand.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Målet er at to suverene nominasjonsmøte i kvar sin valkrets (fylke) skal vedta identiske lister for første gong i norsk politisk historie. Nominasjonsnemnda under leiing av Helene Falch Fladmark legg fram dette listeforslaget:

Agder-lista Hans Antonsen Kristin Øygarden Pål Koren Pedersen Eva Kvelland

Agder-lista Hans Antonsen Kristin Øygarden Pål Koren Pedersen Eva Kvelland
Foto: Heidi Foyn Thomassen

1. Hans Antonsen, 47 år, Grimstad
2. Kristin Øygarden, 32 år, Kristiansand
3. Pål Koren Pedersen, 46 år, Arendal
4. Eva Kvelland, 32 år, Kristiansand
5. Beate Marie Johnsen, 50 år, Farsund
6. Jacob Handegard, 17 år, Arendal
7. Sara Sægrov Ruud, 40 år, Risør
8. Reidar Gausdal, 63 år, Flekkefjord
9. Petter Natanael Toldnæs, 34 år, Lillesand
10. Anne Margrete Larsen, 62 år, Flekkefjord

Ale kandidatar er spurt av ei einstemmig nominasjonsnemnd og har takka ja til foreslått plass. I nominasjonsnemnda er desse med:
Helene Falch Fladmark, Arendal (leiar), Melinda Kvinlaug, Kvinesdal, Dag Jørgen Hveem, Risør, Trond Birkeland, Mandal, Solveig Nilsen, Kristiansand, Øystein Haga, grimstad og Kathrine Hald Næss/Erik Anant frå Unge Venstre og Torunn Sandvand frå venstrekvinnelaget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**